archaeology

Науковий журнал з проблем археології та давньої історії України

Головна

pek_tit1Журнал “Археологія”
Періодичність: 4 рази на рік (щоквартальник)
Рік заснування: 1947

Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ №432 від 23.02.1994

ISSN 0235-3490

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновники: Інститут археології НАН України;
Національна академія наук України

Проблематика: 

Науковий журнал з проблем археології та давньої історії України. У журналі вміщуються статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результатів досліджень пам’яток на території України та за рубежем, біографічні матеріали, рецензії та хроніка.

Для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться давньою історією України.

Детальніше про журнал