archaeology

Науковий журнал з проблем археології та давньої історії України

2016, № 1

https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.01

Статті

Залізняк Л. Л., Сорокун А. А., Переверзєв С. В., Хоптинець І. М. Неолітизація Київського Подніпров’я у світлі нових досліджень 3-18
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.01.003

Снитко І. О. Амфори із сільських некрополів Ольвійського полісу VI–III ст. до н. е.: центри виробництва, сакрально-ритуальний аспект 19-32
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.01.019

Сергєєва М. С., Черненко О. Є. Дерев’яні вироби з давньоруського Чернігова (матеріали розкопок 2006 р. на території Чернігівського дитинця) 32-42
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.01.032

Рудич Т. О. Антропологічний матеріал із розкопок могильника давньоруської доби Лука (Кучари) 42-52
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.01.042

Публікації археологічного матеріалу

Дзнеладзе О. С. Намисто могильника Червоний Маяк (розкопки 2011—2013 рр.) 53-63
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.01.053

Веремейчик О. М., Козубовський Г. А. Середньовічний монетний скарб із розкопок Любеча 64-69
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.01.064

Хамайко Н. В. Гральні набори з розкопок П.І. Смолічева із заплавного могильника Шестовиці 69-78
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.01.069

Володарець-Урбанович В. Я. Антропоморфна фігурка із Засулля-Мгару 79-88
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.01.079

Янов Д. М. Срібні та золоті ісламські монети в колекції Білгород-Дністровського краєзнавчого музею 89-96
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.01.089

До історії стародавнього виробництва

Радомський І. С., Якубенко О. О. Кам’яний інвентар поселення Озаринці 97-104
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.01.097

Готун І. А., Горбаненко С. А. Комплекс землеробських знарядь з околиць Боярки 104-117
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.01.104

Охорона археологічних пам’яток

Буйських А. В., Біляєв О. С., Крутілов В. В. З досвіду консерваційно-реставраційних робіт у Національному історико-археологічному заповіднику “Ольвія” НАН України 118-125
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.01.118

Рецензії

Козак О. Д. Рец.: М.А. Филипчук, Г.В. Соловій. До питання про ритуальні інгумаційні поховання жертовного поясу святилища Пліснеського городища (за матеріалами досліджень 2009 р.) 126-128
Повний текст (PDF)

Милашевський О. С. Рец.: В. Магомедов. Керамические пряслица черняховской культуры 129-130
Повний текст (PDF)

Ковальчук О. М., Рековець Л. І. Рец.: О.П. Журавльов. Фауна України: археозоологічні дослідження 131-132
Повний текст (PDF)

Хроніка

Гаврлюк Н. О. Міжнародна науково-практична конференція “Крим і Північне Причорномор’я в археологічних дослідженнях 1956—2013 рр.” 133-136
Повний текст (PDF)

Могилов О. Д. Літня археологічна школа в Більську 137-138
Повний текст (PDF)

Скиба А. В., Петраускас О. В., Погорілець О. Г. Конференція “Етнокультурні процеси на півдні Східної Європи у І тис. н.е.” (пам’яті І.С. Винокура). Меджибіж — 2015 138-141
Повний текст (PDF)

Панахид Г. І. Слово про археолога (до 80-річчя Леоніда Мацкевого) 141-144
Повний текст (PDF)

Кулаковська Л. В. Пам’яті Владислава Миколайовича Гладиліна 145-146
Повний текст (PDF)