archaeology

Науковий журнал з проблем археології та давньої історії України

2016, № 4

https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.04

Статті

Пархоменко М. В., Фомін М. В. Про час і обставини перебудови синагоги на церкву в Херсонесі 3-13
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.04.003

Скиба А. В. Двощиткові прямокутні накладки в скарбах Подніпров’я VII ст. 14-27
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.04.014

Козубовський Г. А. До хронології карбування монет Володимира Ольгердовича (1362—1394) 27-41
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.04.027

Галенко О., Рассамакін Ю., Вудфін В., Голод Р. Трофеї половецького вождя з Чунгульського кургану: переужиток, ритуальні функції та символіка 42-71
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.04.042

Публікації археологічного матеріалу

Могилов О. Д. Скіфські «замочкоподібні» підвіски 72-79
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.04.072

Сон Н. О., Шейко І. М. Металеві світильники з Ольвії та Тіри 79-87
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.04.079

Хардаєв В. М. Прикраси готського жіночого костюма VI—VII ст. (невідомі артефакти) 87-99
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.04.087

Осипенко М. С. Пізньосередньовічна накладка із зображенням дракона з розкопок 1936 р. на Старокиївській горі 100-105
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.04.100

Київські старожитності

Бібіков Д. В. Вишгородська церква-мавзолей святих Бориса і Гліба: підсумки досліджень та нові дані 106-120
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.04.106

Дискусії

Гаврилюк Н. О., Матера М. «Пізньоскіфські» чи «постскіфські» городища Нижнього Подніпров’я 121-135
Резюме 〈〉 Повний текст (PDF)
https://doi.org/10.15407/archaeologyua2016.04.121

Історія науки

Гарига-Грихно М. М., Коваленко В. П. Неопублікований рукопис сосницького краєзнавця Ю.С. Виноградського 136-139
Повний текст (PDF)

Хроніка

До ювілею Ліани Василівни Вакуленко 140-142
Повний текст (PDF)

Конференція «Феномен Більського городища—2016» 142-143
Повний текст (PDF)

Пам’яті Олександри Василівни Гудкової 144-145
Повний текст (PDF)

Пам’яті В’ячеслава Григоровича Котигорошка 145-146
Повний текст (PDF)

Пам’яті Володимира Петровича Коваленка 146-147
Повний текст (PDF)

Алфавітний покажчик змісту журналу «Археологія» за 2016 р. 150-152

Advertisements