archaeology

Науковий журнал з проблем археології та давньої історії України

2017, № 2

Статті

Спіцина Л. А. Рогачицька та рєпінська культури в колі культур пізнього енеоліту—ранньої бронзи Східної Європи 3-12
Анотація, резюме, ключові слова 〈〉 Повний текст (PDF)

Скржинська М. В. До взаємин скіфів із греками в Північному Причорномор’ї 13-23
Анотація, резюме, ключові слова 〈〉 Повний текст (PDF)

Моця О. П. Золотоординські «темні» віки на землях південної Русі: історично­археологічний контекст 24-37
Анотація, резюме, ключові слова 〈〉 Повний текст (PDF)

Публікації археологічного матеріалу

Рассамакін Ю. Я., Черних Є. О. Поховання доби раннього енеоліту на Луганщині  38-53
Анотація, резюме, ключові слова 〈〉 Повний текст (PDF)

Хомчик М. А., Каганюк В. А. Кам’яні ядра для метальних машин з Ольвії 54-56
Анотація, резюме, ключові слова 〈〉 Повний текст (PDF)

Голубєв А. М. Салтово­-маяцький кремаційний могильник «Государів Яр» у Середньму Подонців’ї 57-64
Анотація, резюме, ключові слова 〈〉 Повний текст (PDF)

Нечитайло П. О., Горбаненко С. А. Мідний посуд та рис з Кам’янця­Подільського  65-75
Анотація, резюме, ключові слова 〈〉 Повний текст (PDF)

До історії стародавнього виробництва

Колода В. В., Панковський В. Б., Разумов С. М., Корохіна А. В. Вироби з кістки та гірських порід енеоліту та бронзової доби на поселенні Фащівка 76-89
Анотація, резюме, ключові слова 〈〉 Повний текст (PDF)

Історія науки

Цвек О. В., Скакун Н. М., Терьохіна В. В. Вивчення пам’яток трипільської спільності Верхнього Подністров’я 90-109
Анотація, резюме, ключові слова 〈〉 Повний текст (PDF)

Каравайко Д. В. До витоків вивчення юхнівської культури 110-117
Анотація, резюме, ключові слова 〈〉 Повний текст (PDF)

Отрощенко В. В. Феномен російської археології (до 90­-річчя Лева Самойловича Клейна)  118-124
Повний текст (PDF)

Методика археологічних досліджень

Матера М., Богацкий М., Малковский В. Неинвазивные и археологические исследования позднескифского/постскифского Консуловского городища 125-139
Анотація, резюме, ключові слова 〈〉 Повний текст (PDF)

Рецензії

Возний І. П. Рец.: Гупало Віра. Звенигород і Звенигородська земля у ХІ—ХІІІ століттях (соціоісторична реконструкція) 140-144
Повний текст (PDF)

Хроніка

До ювілею Наталії Михайлівни Секерської 145-146
Повний текст (PDF)

До 70­річчя Смирнова Ігоря Олександровича 146-147
Повний текст (PDF)

До 60­річчя Олександра Борисовича Супруненка 148-149
Повний текст (PDF)

Яненко А. С., Каряка О. В., Чуєва К. Є. Науково­методичний семінар з історії археології та мистецтвознавства 150-152
Повний текст (PDF)

 

Advertisements