Положення про рецензування робіт, що надаються  до редакції журналу «Археологія»/«Ukrainian Archaeology»

Затверджено на засідання Редакційної колегії
Протокол  № 1 від 16 02. 2018

 

Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакційної колегії. Завданням рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз її переваг та недоліків. До друку приймаються лише ті статті, що мають цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних наукових проблем та завдань. Окремо відслідковується рівень відповідності правилам підготовки статті до видання у науковому журналі (див. Вимоги до оформлення статей http://archaeologya.wordpress.com

Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, в якій проводилося дослідження.

Рецензування рукописів проводиться конфіденційно. Подаючи рукопис до редакції журналу, автори ввіряють редакторам результати своєї наукової роботи і творчих зусиль, від яких можуть залежати їх репутація та кар’єра. Розголошення конфіденційності рецензування рукопису порушує права автора. Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису (включаючи відомості про його отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів і остаточний висновок), нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

Для стандартизації оформлення рецензій рецензенту надається Бланк рецензії, що затверджується разом з цим документом (див. Додаток).

Advertisements